Editorial Board


  Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN (Çankırı Karatekin University)
  Prof. Dr. Burak Samih GÜLBOY (İstanbul University)
  Prof. Dr. Hüsnü ÖZLÜ (Turkish National Defence University)
  Assoc. Prof. Mehmet Mert SUNAR (İstanbul Medeniyet University)
  Assoc. Prof. Mehmet BEŞİKÇİ (Yıldız Technical University)
  Assist. Prof. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN (İstanbul 29 Mayıs University)
  Assist. Prof. Üyesi Salim AYDIN (Turkish National Defence University)