Amaç ve Kapsam


Harp Tarihi Dergisi, Türkiye’de yapılan askerî tarih araştırmalarına vizyoner bir katkıda bulunmak, yeni çalışma türlerini yayınlamak, sahaya dayalı ve tecrübî askerî tarih alanlarına dair çalışmalar yapmak için akademik bir odak noktası teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Şu anda ulusal hakemli dergi olarak çıkmakta olan Harp Tarihi Dergisi’nin uluslararası hakemli dergi statüsü kazanması hedeflenmektedir. Ayrıca çeşitli indekslerde taranması için de çalışmalara devam edilmektedir.

Türkçe ve İngilizce makalelerin kabulüne devam edilen Harp Tarihi Dergisi’nde, askerî tarih, harp tarihi, silah kültürü, askerî biyografi, askerî teşkilat tarihi, askerî kültür, askerî teoriler, askerî müzik tarihi, askerî tıp tarihi, askerî mimari ve askerî sanat tarihine dair makalelere yer verilmektedir. Makalelerde bölgesel ayrım yapılmaksızın, dünyanın herhangi bir bölgesine dair askerî tarih yayınları da değerlendirmeye alınmaktadır.