Yayın Kurulu


  Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
  Prof. Dr. Burak Samih GÜLBOY (İstanbul Üniversitesi)
  Prof. Dr. Hüsnü ÖZLÜ (Milli Savunma Üniversitesi)
  Doç. Dr. Mehmet Mert SUNAR (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
  Doç. Dr. Mehmet BEŞİKÇİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
  Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
  Dr. Öğr. Üyesi Salim AYDIN (Milli Savunma Üniversitesi)