Yayın Kurulu


  Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN (Milli Savunma Üniversitesi)
  Prof. Dr. Burak Samih GÜLBOY (İstanbul Üniversitesi)
  Prof. Dr. Hüsnü ÖZLÜ (Milli Savunma Üniversitesi)
  Doç. Dr. Salim AYDIN (Milli Savunma Üniversitesi)
  Doç. Dr. Mehmet BEŞİKÇİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
  Doç. Dr. Mehmet Mert SUNAR (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
  Dr. Öğr. Üyesi BARIŞ BORLAT (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
  Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN (29 Mayıs Üniversitesi)