Danışma Kurulu


  Prof. Dr. Feridun EMECEN (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
  Prof. Dr. Enis ŞAHİN (Sakarya Üniversitesi)
  Prof. Dr. Erhan AFYONCU (Milli Savunma Üniversitesi)
  Prof. Dr. Gültekin YILDIZ (Milli Savunma Üniversitesi)
  Prof. Dr. Mesut UYAR (Antalya Bilim Üniversitesi)
  Prof. Dr. İlber ORTAYLI (MEF Üniversitesi)
  Prof. Dr. Abdulkadir ÖZCAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
  Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)
  Prof. Dr. Tuncay ZORLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)
  Prof. Dr. Fatih YEŞİL (Hacettepe Üniversitesi)
  Prof. Dr. İdris BOSTAN (İstanbul Üniversitesi)
  Prof. Dr. Mahir AYDIN (İstanbul Üniversitesi)
  Prof. Dr. Edward J. ERICKSON (Akdeniz Bilim Üniversitesi)
  Prof. Dr. Virginia AKSAN (McMaster University)
  Prof. Dr. Pal FODOR (Hungarian Academy of Sciences)
  Prof. Dr. Erkan GÖKSU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
  Prof. Dr. Gabor AGOSTON (Georgetown University)